فقط عکسشو ببینیدمال تبریزه نونش واقعا خوشمزس ظاهرا برای افطار درستش می کنند من درستش کردم واقعا عالی بود دست اون کسی که دستورشو داد درد نکنه