یک عصرانه ساده رو میگم نگید ما بلدیم می خوام یادآوری کنم

یک دیس بزارید جلوتون یک ردیف خیار پوست گرفته را  قشنگ ببرید بزارید یک طرفش گوجه رو حلقه حلقه کنید و پنیر رو تکه تکه کنید مقداری نان تازه نداشتین از تو فریزر در بیارین بزارین کنارش.  کمی هم نمک اگه سبزی خوردن داشتین دو طرف دیس بچینین اعضای خانواده رو صدا کنید اونایی هم که سیرند می خورند تو فکر شام هم نباشید کسی ازشما شام نمی خواد؟