سلام بعد از کلی اومدم ولی با عرض پوزش بدون عکس اومدم

طالبی یا گرمک های کوچیک که توبازار فراوونه

  یه بسته زله هم بگیرین

به اندازه ای که بشه توی طالبی رو خالی کنید از بالا به صورت عمودی یک دایره مرتب ببرید و خالیش کنید منظورم هسته هاش بود زله رو آماده کنید و داخل طالبی بریزید و درب کوچیکشو بزارید بعدش هم اگر خواستید می تونید  زله رو نصف کنید و بزارید سرد که شد و بسته که شد با رنگ دیگر بقیه اش رو درست کنید و چند رنگ درست کنید یک راه دیگه هم داره که میشه شما طالبی رو نصف کنید و زله توش بریزد البته من با عرق نعنا درست کردم خیلی خوشم اومد می تونید امتحان کنید