سلام دوباره قراره در دزفول جشنواره غذا برگزار بشه شرکت کنندگان در صورت تمایل می توانند با همان شماره قبلی تماس گرفته و غرفه بگیرند و غذا بفروشند هر کس بخواهد می تواند شرکت کند محدودیت ندارد