سلام به مجله آشپزی سری بزنید و حتما این ماهنامه رو تهیه کنید .

بابت این تک نگاره مجله آشپزی چیزی بهم نمیده نگین بعدا باز داره تبلیغ می کنه چشمک

و به سایت مجله آشپزی  هم سری بزنید .

تالار گفتگو مجله چیز های زیادی در باره آشپزی داره