سلام

قراره در ٢٠ بهمن ماه در سالن دبیرستان کوثر جشنواره غذا برگزار بشه گرسنه ها می تونند فقط کیف پولشونو بیارن و بیان

 ضرر نمی کنید بیاین

زمان ساعت ١٠ و نیم به بعد یا هر وقت برا نهار گرسنه شدین