سلام

امسال همزمان با ده فجر جشنواره غذا برگزار می شود

از علاقه مندان دعوت می شود حتما سری به این جشنواره بزنند کسانی هم که تمایل دارند در مسابقه جشنواره شرکت کنند نزد خانم مهدی نسب یا خانم قلمبر امور باونوان اداره بروند و هماهنگی های لازم را انجام دهند