امروز بار و بندیلمونو جمع کردیم رفتیم کلاس شیرینی پزی بارو بندیل همون آرد وشکر وپودر خامه و تخم مرغ و وانیل و یه چند چیزه دیگه خلاصه استاده می گفت و کار می کرد و ما می نوشتیم آخر سر هم هرچی ظرف کثیف بود شستیم و رولت را خامه زده اوردیم خونه که شب که مهمان داریم یه عالمه پز بدیم اونم تو خیابون چون نزدیک خونمون هست مجبور شدم پیاده بیام ولی نه خیلی شیرین شده و نه خیلی چرب تا شب که ببینم مهمونا چی میگن از من فعلا عکس نخواهید چون این وروجک ما دوربین را درب و داغون کرده و نمیشه باهاش عکس گرفت .