فهرست غذاهایی که بعدا آموزش می دم

قلیه ماهی دو نوع

شربت لیمو

کوکوی مرغ

کوکوسبزی

سس مخصوص بی بی گل

خوراک مخصوص بی بی گل

عدس پلو

ماهی شکم پر

خوراک مرغ با برگ زردآلو

پلو شوت

سمبوسه

نشا یا نشاسته

انواع ترشی میوه

ترشی بادمجان