برنج شوت باقله یا  شوید پلو یا باقالی پلو یاد آنروزها به خیر لعاب برنج ( اوریت)مامان چه بو و مزه ای داشت مادر برنجهاراکه از قبل خیس کرده بود در قابلمه آب جوش می ریخت  کمی زرد چوبه به آب اضافه می کرد و رنگ خوبی می گرفت شوید و کمی شنبلیله (حلبه)را که خرد کرده بود هم در انتها به آب برنج اضافه می کرد بعضی اوقات که دم عید بود و باقله تازه  و سیر تازه بود کمی تفت می داد و لای برنج می گذاشت وگرنه باقله های خشک را دوپوسه ( لپه) می کرد و قبل از برنج در آب برنج می پخت و این ها همه مهارت بودند که چه وقت کدام را اضافه کند و من و راضیه و شاید محمد  که منتظر بودیم مادر برنج را آبکش کند مادر زیر آبکش یک قابلمه یا یک ظرف می گذاشت و از آب برنج یا همان لعاب برنج برای ما در کاسه ای کوچک می گذاشت کمی از برنج هم می گذاشت . . . . . .  بوی برنج نپخته ( دم نکشیده ) به همراه سبزی های نیم پز و تک و توک باقله  گرمی لعاب برنج  تازه بودنش . . . . . . . . .  نمی دانید . . . . خیلی خوشمزه بود اگر تجربه اش کرده باشید می فهمید من چه می گویم . . . .  نمی دانم باهم بودن یا اصلا برنج مزه نمی داد ؟! حالا اگر همین کاررا انجام دهی باز یک چیزی کم است الان که کسی لعاب برنج نمی خورد ولی هستند هنوز کسانی که با لعاب برنج آب خورش را طعم دار می کنند در آخر سر هم  کمی دارچین و فلفل و خلال نارنج چاشنی برنج می کرد و می گذاشت دم بکشد هنوز هستند کسانی که وقتی می خواهند روغن برنج را بدند کمی روغن حیوانی به روغن اضافه می کنند آن وقت است که کسی نمی تواند جلوی خودش را بگیرد و نخورد یاد آنروزها به خیر یاد مادر یاد بوی برنج در حال جوش آشپز خانه                  یاد بوی  مادر ..مادر
پی نوشت خدمت آوا : عزیزکم که هم از اول بخوننت هم از آخر همش یکی هستی خودت که میدونی شوت به زبون خودمون همون شیویده  ( شوید)