سمنو  می گویند به روایتهای متعدد که به شیرینی حضرت زهرا و یا حلوا منسوب است امسال این قدر به ماسمنو داده اند که نگو اشتباه نکنید نمی خواهم دستور پخت سمنو را بدهم همه مواد از گندم است گندم را خیس می کنند و به چه حوصله و صبری می گذارند جوانه بزند بعدش هم ساقه سبز آن را جدا می کنند و آن را له می کنند و یا می کوبند سر آخر یک شیره غلیظ و سرشار از ویتامین به دست می آید که با مقداری آرد مخلوط کرده و به مدت یک شبانه روز روی گاز می پزند آخرش هم یک چیزی درست می شود که بسیار منحصر به فرد است و بسیار خوشمزه آن وقت می روی توی آشپز خانه ادعات هم میشه که آشپزی چند چیز با هم قاطی می کنی و می گذاری روی سفره یا میز یا حصیر و...............بیشترهمه کسانی که سمنو می پزند خانم هستند البته آقایان هم کمک می کنند دستشان درد نکند شب بیدار می مانند و مرتب هم می زنند تا خوب جا بیافتد  شیرینی سمنو را با هیچ چیز دیگری نمی توان مقایسه کرد چه می کند این شیره گندم  تازه ماندگاری آن هم طولانی است پای قابلمه سمنو نذر می کنند فامیل دور هم جمع می شوند و چقدر خوب است با خودم گفتم این ها را بگویم شاید بشود یک جورهایی از این آدمهای بسیار صبور و پر حوصله تشکر کرد.

 در حال خوردن سمنو آدم به روز بشه چی میشه ؟