خرما راهسته بگیرید فقط خر مای مضافتی نباشد 

کنجد را بوداده مواظب باشید نسوزد سرد که شد نیمکوب کنید و یا آسیاب شود برای هر کیلو خرما ۲۰۰ تا ۱۵۰گرم کنجد

پسته و بادام (اگه دوست داشید) را هم در صورت تمایل پودر کنید

به ازای یک کیلو خرما دو قاشق زنجبیل

همه مواد بالا با چرخ گوشت چرخ کنید

به اینصورت که خرماها را در  پودرهای بالا زده و در چرخ گوشت

 چرخ کنید این کار باعث می شود که زیاد به دیواره چرخ نچسبد و

مواد به خوبی با هم مخلوط می شوند سپس به صورت گلوله

های گردبرد اشته و در پودر نارگیل یا در کنجد بوداده بغلطانید

برای تزیین  هم می توان از خلال پسته یا بادام استفاده کرد  این

برای بچه هایی که خرما نمی خورن خیلی خوبه امتحان کنیدمن

امتحان کردم جواب دادبه عنوان شیرینی بهش نگاه می کنن.