يه غذاي قديمي محلي

يك پياز رنده مي كنيم چند عدد سير هم به دنبالش ريز رنده مي كنيم به ازاي هر يك تخم مرغ يك قاشق آرد نمك و زردچوبه فلفل كمي شويد خشك يا تازه اگر تازه بود خيلي ريز خرد كنيد همه مواد رو مخلوط كنيد تا يك دست شودتوي ماهيتابه روغن بريزيد و باحرارت ملايم مي تونيد با يك ملاقه كوچك مواد بريزيد و سرخ كنيد من اومدم يك ابتكار انجام دادم يك طرف يك تكه نون رو با مواد آغشته كردم و توي روغن سرخ كردم بچه ها ازش استقبال كردن

كتاب بهترين و تنهاترين دوست هميشگي انسانها بوده و خواهد بود كه هيچ وقت با آدم قهر نمي كنه پس دوستش بداريد و بخوانيدش!

معرفي كتاب             آشپزي روناش  از خانم نقيبي ركني كتاب جامعي است در مورد آشپزي محلي شهر دزفول