سلام این اولین پستی هست که از ایران می نویسم !

امشب به لطف ساحل عزیز اینتر نت دار شدیم ! 

اینتر نت دار واژه ی سنگینیه ! ولی کوتاه ترین واژه همین بود .

9 سال پیش مثل همچین شبی دخترم ریحانه ساعت 2 بامداد 30 آذر ماه به دنیا اومد و خانواده ی 3 نفری مارو 4 نفر کرد 

سرمای خیلی شدیدی نوش جان کردم دوتا کیک برای تولد خانم درست کردم تا راضی شده !