یه بنده خدایی بدون ذکر منبع این دستورو تو صفحش گذاشته بود چون من شادی رو میشناسم اینا ادبیات شادی بود ترجیح دادم لینکش رو بزارم        

 کیک مرغ و ترخون