يك پارچه تميز با بافت ريز زا روي يك آب كش بگذاريد جنسش مي تونه نخي باشه تو خونه ما از پارچه اي به نام ململ استفاده مي كنيم

يك ليتر شير را در  قابلمه ريخته و بگذاريد به نقطه چوش برسد

دو قاشق سركه را كه از قبل آماده كرده ايد درون ظرف شير ريخته و مرتب هم بزنيد

كم كم خاصيت امولاسيونش گل مي كند تكه هاي پنير آماده مي شود

زير گاز رو خاموش كنيد و بعد از دو دقيقه داغ داغ مواد درون قابلمه را روي پارچه ريخته و جمع كنيد همانطور كه داريد پنير رو جمع مي كنيدآب اضافي اون هم گرفته ميشه منظور از جمع كردن هل دادن پنير با استفاده از لبه اي اضافي پارچه مي باشد خوب كه پنير كوچك شد يك وزنه صاف مثل يك ظرف چيني روش بگذاريد قبل از اينكه پارچه جمع كنيد و لابلاي اين كار با نمكدان با توجه به رژيم غذايي خود نمك را اضافه كنيد پس از نيم ساعت پنير آماده است آرام برش بزنيد و در ظرف درب داري در يخچال گذاشته تا سرد شود

براي مريضهايي كه داراي فشار خون بالا هستند صبحانه مناسبي مي باشد چرا كه مي توانيد از شير كم چرب و مقدار نمك كم استفاده كنيد اين دستور را كبري خانم به ماداد تجربه كرديم خوب از آب در اومد تازه نزديك بود  دعوا هم بشه چون كم بود