سلام این مطلب رو دیدم به نظرم جالب اومد شما هم ببینید

کباب کردن مرغ

فقط اشتباه نکنید من اینو درست نکردم ولی ایده جالبه