نمره بدین به غذاهای من :

نان گیس مغزدار با مغز خوراک میگو  چاشنی سس هزار جزیره

خوراک سبزیجات با ماهی میش

پاستا با رولت ماهی

کدوی نصف شده و پر شده با خوراک میگو با سس گوجه

کتلت ماهی با خیار شور و گوجه

اسنک با میگو

سمبوسه با میگو