سبزي خوش بو ومعطر نعنا

يكي از ماندگار ترين سبزي هاست اگه هميشه سبزي تهيه مي كنيد و كلي وقت مي گذاريد تا سرانجام تميزشون كنيد و يا شايد به هزار دليل گنديده شد!؟از نعنا استفاده كنيدچون خيلي مقاوم است در برنامه غذايي خود تون بزاريدش. پس از اينكه سبزي خوردنها را شسته و ضدعفوني كرديد آب اضافي آن كه گرفته شددر يك قابلمه روي بگذاريد ماندگاري بيشتر مي شود

در ضمن اينقدر منو خجالت ندهيد و هي استاد استاد نكنيد آرزويم است كه استاد شوم چون هنوز خيلي چيزها هست كه بلد نيستم