سلام با عجله اومدم

زودم می خوام برم یه زمانی متین میومد ما رو تازه میکرد ولی نیستش چرا ؟گریه

تو جزوه نون یه اشتباهاتی شده با عرض پوزش اصلاح کنید قاشق غذاخوری رو تبدیل به سوپ خوری کنید و به جای قاشق چای قاشق مربا رو در نظر بگیرید متشکرم