سلام یه پست گذاشتم اینجا برین بخونینش اگه دوست داشتین دوست هم نداشتین نخونینش هرجور دوست داشتین لازم هم نیست پیام بزارین اشکالی نداره فقط بخونینش البته اگه دوست داشتین