یک عدد خیار تازه را پوست بگیرید

و با یک لیوان بزرگ آب یخ  و چندتکه یخ ریز و دوتا سه قاشق شکر

بریزید تو مخلوط کن و مخوب مخلوط کنید اگه حلیم کوب داشته باشین بهتره

دوعددلیموتازه رو  آب بگیرید وبه همرا چندقطره گلاب نوش جان کنید

مطمئن باشین یک نوشیدنی خنک و جذابه

از عکس فعلا خبری نیست دوربینم هنوز درست نشده